Meie kogenud ja kutsetunnistustega haldurid pakuvad Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku haldusteenust. Igapäevaste haldusküsimuste ja operatiivsete probleemide lahendamise tagab hoone personaalne haldur, kes omab haldusobjekti  kohta põhjalikku ülevaadet.

Haldusteenus sisaldab: 

 • Kinnisvaraobjekti haldamiseks ettevalmistamine, objekti haldamise ülevõtmine ja konsulteerimine;
 • Kinnisvaraobjekti haldamise ja majandamise üleandmine ning/või selle vastuvõtmine;
 • Kinnisvaraobjektiga seotud subjektide vajaduste selgitamine ja objekti tehnilise seisundi uuringud;
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Lühiajalise (1–5 aastat) majanduskava koostamine;
 • Majanduskava elluviimise korraldamine;
 • Majanduskava täitmise jälgimine/ kontrollimine ja analüüs;
 • Tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Tehnohooldusena ettenähtud tegevusplaanide koostamine;
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
 • Heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Sõlmitud heakorratööde lepingute täitmise järelevalve;
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Lähteülesannete koostamine ehitus ja remondiprojektidele;
 • Projektiga seotud tööde läbiviimiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine;
 • Korrashoiuobjektiga seotud informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid.
 • Haldusnet

  Sisene

  Teata näidud, vaata arveid ja palju muud

 • Kodukindlustus

  Sisene

  Kindlustus meie klientidele

 • Hinnapäring

  Küsi pakkumist