Tehnosüsteemide hooldusteenus võimaldab läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste hinnata tehnosüsteemide olukorda ja selgitada välja remonditööde teostamise vajadused ning mahud.

Avariiteenus annab kinnisvara omanikule võimaluse ööpäevaringselt pöörduda kõikide kinnisvara haldamise ja hooldamisega seotud küsimuste lahendamiseks ning asjatundliku abi saamiseks usaldusväärse kinnisvarahooldusega tegeleva firma poole. Läbi operatiivse infoedastuse ja professionaalse tegutsemise on võimalik lokaliseerida tekkinud avariiolukorrad erinevates tehnosüsteemides. Samuti võimaldab avariiteenus edastada kinnisvara hooldajale ööpäevaringselt kõikvõimalikku olulist informatsiooni lepingu efektiivsemaks täitmiseks ja teenuse parendamiseks.

 

Tehnosüsteemide hooldusteenus ja avariiteenus sisaldab järgnevaid toiminguid:

Ehituskonstruktsioonide ja nende osade hooldus vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele ja sagedustele; 

Üldkasutatavate uste, akende ja territooriumil asuvate väravate käepidemete ning lukkude kontrolli ja normaalse sulgemise tagamine; 

Küttesüsteemi (jaotustorustik, püstikud, radiaatorid, isolatsioon, ühendused) ja soojasõlme hooldus vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele ning vajadusel pisidetailide asendamine. Soojasõlme ettevalmistamine kütteperioodiks ja soojamõõturite taatlemise toimetamine; 

Elektripaigaldise käidu korraldamine vastavalt kehtivatele seadustele ja käidukorraldaja ametisse määramine ning käidukava koostamine; 

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele ja sagedustele ning vajadusel pisidetailide asendamine; 

Ventilatsiooni-, ATS ja sprinklersüsteemide hooldusteenus; 

Sanitaartehnika ja seadmete paigaldamine, hooldus ja remont, mille hulka kuulub WC-komplektide, segistite, vannide, boilerite ja aurusaunade paigaldus, remont, vahetus. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ning püstikute ehitus ja vahetus, veemõõtjate vahetus ning taatlemine. 

Tehnoseadmete paigaldamine (pesumasinad, nõudepesumasinad, pliidid, ahjud). 

Elektrisüsteemide ja seadmete installatsioon, kilpide remont ning vahetus. 

Ööpäevaringne dispetšerteenistus avariiteadete vastuvõtmiseks ning fikseerimiseks; 

Veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade viivitamatu lokaliseerimine¹ maksimaalselt 2 (kahe) tunni jooksul, ukselukkude avariilist avamine ja avariilised klaasimistööd; 

Avariiteadete saabumisel viivitamatult kõigi vajalike töövahenditega varustatud avariiremondigrupi saatmine objektile; 

Tehnosüsteemi avariiolukorra likvideerimine² maksimaalselt 24h jooksul pärast avariiteate vastuvõtmist; 

Objektiga seotud sündmuste ja teadete töötlemine spetsiaalses klienditeenindusprogrammis, mis võimaldab kliendiga kokku lepitud sagedusel väljastada nõutud aruandeid ja väljavõtteid.

Ehituslike tööde teostamiseks oleme meelsasti nõus Tellijaga kokkulepitud ajal teostama objekti ülevaatuse ning seejärel koostame hinnapakkumise vastavalt Tellija soovidele

¹ lokaliseerimine - avarii põhjustanud teguri toime peatamine.

² likvideerimine - tehnosüsteemi avariieelse seisukorra taastamine.

 • Haldusnet

  Sisene

  Teata näidud, vaata arveid ja palju muud

 • Kodukindlustus

  Sisene

  Kindlustus meie klientidele

 • Hinnapäring

  Küsi pakkumist