Haldusteenus

Meie kogenud ja kutsetunnistustega haldurid pakuvad Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku haldusteenust. Igapäevaste haldusküsimuste ja operatiivsete probleemide lahendamise tagab hoone personaalne haldur, kes omab haldusobjekti kohta põhjalikku ülevaadet.

Raamatupidamisteenus

Pakume raamatupidamisteenust korteriühistutele ja äriühingutele, mis annab omanikule võimaluse omada ülevaadet tema varaga seotud eelnevate, jooksvate ning tulevaste tulude-kulude võrdluses.

Raamatupidamisteenus sisaldab arvete koostamist, laekumiste administreerimist, pangaülekannete haldust, majandusaruannete koostamist ja muud.

Õigusabiteenus

Õigusabi teenuste pakett on paindlik, võimaldades kliendil valida, millises mahus ta õigusabiteenust soovib, kusjuures esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine on meie klientidele tasuta.

Õigusabi ülesandeks on kaitsta oma klientide õiguseid kõikides kinnisvaraga seotud õigusvaidlustes. Ettevõte on oma kliente edukalt esindanud korteriomandi võlgnevusi-, ehituskvaliteeti-, kindlustusnõudeid-, tööettevõtu-, kaasomandit- ja korteriühistu kohustusi puudutavates õigusvaidlustes.

Nõustamiskeskus

Kvatro on alustanud oma klientidele kinnisvara maaklerteenuse osutamist ning käivitanud ka kinnisvara nõustamiskeskuse.

Kinnisvara nõustamiskeskusest on võimalik saada infot kinnisvaraga seotud õigus-, raamatupidamis-, kindlustus-, heakorra-, üüri-, müügi-, hindamisega seotud küsimustes.

Puhastusteenus

Heakorra osakonna ülesandeks on korrashoiuteenuse osutamine hoonete siseruumides ja väliterritooriumitel. Kasutame ainult professionaalseid ja loodussõbralikke puhastusvahendeid.

Parimaks teeninduseks kinnitame igale objektile personaalse puhastusteenindaja ja tagame vajadusel vastavalt puhastatavate pindade eripärasusele koolituse.

Hooldusteenus

Tehnosüsteemide hooldusteenus võimaldab läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste hinnata tehnosüsteemide olukorda ja selgitada välja remonditööde teostamise vajadused ning mahud.

Avariiteenus annab kinnisvara omanikule võimaluse ööpäevaringselt pöörduda kõikide kinnisvara haldamise ja hooldamisega seotud küsimuste lahendamiseks ning asjatundliku abi saamiseks usaldusväärse kinnisvarahooldusega tegeleva firma poole. Läbi operatiivse infoedastuse ja professionaalse tegutsemise on võimalik lokaliseerida tekkinud avariiolukorrad erinevates tehnosüsteemides.

Hind tööajal Hind väljaspool tööaega
Teenus Hind KM-ita Hind KM-iga Hind KM-ita Hind KM-iga
Elektri- ja nõrkvoolutööd 30€/h 36€/h 45€/h 54€/h
Elektrikatkestuse likvideerimine 20€/h 24€/h 25€/h 30€/h
Santehnilised- ja torutööd 30€/h 36€/h 45€/h 54€/h
Gaasitööd 60€/h 72€/h 72.5€/h 87€/h
Väljakutsetasu ja tühisõit 20€/h 24€/h 25€/h 30€/h
Veearvesti plommimine 20€/h 24€/h 25€/h 30€/h
Heakorra- ja puhastusteenused Hinnad kokkuleppel
Suuremahulistel töödel hind kokkuleppel.
Miinimumtasu on ühe töötunni maksumus, töötunni hinnale lisandub kasutatud materjali hind.
Teenus Hind KM-ita Hind KM-iga
Teade võlgnevuse kohta (eraisik) 4.16€ 4.99€
Teade võlgnevuse kohta (juriidiline isik) 30€ 36€
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine 60€ 72€
Täitemenetluse avalduse koostamine kohtulahendi alusel 30€ 36€
Maksegraafiku koostamine ja täitmise kontrollimine 30€ 36€
Tsiviilasjas esindamine ja juriidiline nõustamine 120€/h 144€/h