Haldusteenus

Majajalduri teenus

Raamatupidamisteenus

Valitsejateenus

Tehnohooldus

Elektripaigaldise tehnohooldus ja käidukorraldus

Küttesüsteemi hooldus

Veevarustus ja -kanalisatsioonisüsteemi hooldus

ATS Hooldus

Tuleohutusautomaatika süsteemide hooldus

Helindussüsteemi hooldus

Sprinkler-, tuletõrjevoolikute-, tuletõrjevesikute- ja voolikusüsteemide hooldus

Suitsueemaldus- ja suitsuärastussüsteemi hooldus

Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse tehnohooldus

Ventilatsioonihooldus

Ööpäevaringne avariiteenus

Heakorrateenus

Sisekoristus

Välikoristus

Muru niitmine